Lidmaatschap

Voor het in stand houden van uw eenheidsdiploma, is het nodig dat u herhalingslessen volgt.
De EHBO leerstof is onderverdeeld in 18 basiscompetenties.
Voor reanimatie/AED en verbandleer komen hier nog twee competenties bij.
Zes van de 18 basiscompetenties, de reanimatie/AED- en de verbandleercompetentie dienen ieder jaar gehaald te worden.
De overige competenties dienen eens in de twee jaar behaald te worden.
Via uw persoonlijke pagina kunt u bekijken welke personalia bij ons bekend zijn, hoeveel lessen u heeft gevolgd en welke competenties u al heeft gehaald / nog moet halen.

Indeling herhalingslessen

In verband met het grote ledenaantal heeft EHBO Weert een groepsindeling gemaakt op achternaam.
De groepen zijn als volgt verdeeld:
A/F - G/K - L/R - S/Z - A/Z.
De toepassing van de verdeling via de familienaam kan met enige soepelheid worden toegepast, maar het heeft geen zin twee maal dezelfde les te volgen.
Voor de reanimatieavond kunt U zich inschrijven tijdens de herhalingslessen of tijdens de jaarvergadering.
Dit kan tot een maximum van 6 personen per avond.
De reanimatielessen starten vanaf oktober. Dit is op een dinsdag of woensdag en deze beginnen om 20.00 uur.

Contributie

Informatie over de contributie en de betalingsdata, kunt u op de contributiepagina vinden.

Adreswijziging of wisseling van werkgever

Indien u verhuist en ons dit niet laat weten, bent u voor ons bij uw diplomaverlenging niet meer bereikbaar.
Sinds seizoen 2008-2009 hebben wij een online ledenadministratie.
Leden dienen hier zelf aan te geven wat hun gegevens zijn.
Wijzigen deze gegevens, dient het lid deze ZELF aan te passen!
Indien u geen beschikking tot internet heeft, ontvangen wij uw adreswijziging bij de ledenadministratie.

EHBO Weert
T.a.v. Leden-administratie
Postbus 123,
6000 AC WEERT

Wijzig ook uw gegevens indien:

  • u wisselt van werkgever (indien deze uw contributie betaald)
  • Na wisseling van werkgever en particulier lid wilt blijven.
  • Bij een andere vereniging lid gaat worden (wij moeten u dan aanmelden middels overschrijving bij het Oranje Kruis en uitschrijven bij onze vereniging)
Ledenpasjes

Vanaf seizoen 2008-2009 zijn er geen stempelkaarten meer. We werken nu met ledenpasjes met daarop een barcode.
Deze pasjes dienen iedere avond meegenomen te worden.
U wordt dan ingescand en daarmee wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
Online kunt u bekijken welke competenties u heeft behaald.
Raakt u het pasje kwijt, kunt u een nieuw pasje aanvragen.
De kosten hiervoor bedragen € 5,00.
Zonder pasje, geen aanwezigheid!
U bent hier zelf verantwoordelijk voor!

Helpers / Vrijwilligers

Een verening kan niet zonder een team van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor uw doel.
Daarom zijn wij op zoek naar leden welke zich willen inzetten bij de volgende activiteiten:

  • Het Evenemententeam
  • De Lotus
  • De Jeugd - EHBO Weert
  • Het Kader
  • De Nieuwsbrief - redactie
  • Het Bestuur

Indien u interesse heeft, neem dan a.u.b. contact op met het bestuur.

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement