Overzicht Bestuur

Voorzitter

Remy van de Kamp
Externe contacten, Opleidingen, Evenemententeam.
E-mail: Voorzitter@ehboweert.nl

Vice-voorzitter

Pierre van der Lans

Secretariaat

1e secretaris: Manuela Gerads
2e secretaris: Jacques Verheijen
Het correspondentie-adres is:
Postbus 123
6000 AC Weert
E-mail: Secretariaat@ehboweert.nl

Penningmeester

1e penningmeester: Frans van de Kamp
2e penningmeester: Pierre van der Lans
Financiële administratie, contributies.
Alleen voor vragen betreffende financiële aangelegenheden zoals contributie per telefoon of e-mail.
E-mail: Penningmeester@ehboweert.nl
IBAN: NL 80 RABO 0306 7604 36
KVK: 40175673

Algemeen bestuurslid

-

Ledenadministratie

https://ledenehboweert.nl

Voor vragen omtrent verlengingen:
E-mail: Ledenadministratie@ehboweert.nl

Kaderleden bij de vereniging

Peter Stultiens en Johan Wolters

Commissies

ICT

Remy van de Kamp
Bij problemen met het online ledenbeheer of vragen / opmerkingen over de website E-mail: Webmaster@ehboweert.nl

PR & communicatie

Pierre van der Lans, Frans van de Kamp & Sanne Martin Pastor
E-mail: publicrelations@ehboweert.nl

Materiaalbeheer

Wim Hendriks

Vertrouwenscommissie

Margreth Baake & Johan Wolters Email: vertrouwenscommissie@ehboweert.nl

 

Inzet Lotus en contact Lotus-kring

Ans Kwaspen

 

Evenemententeam

Coördinator evenemententeam

Peter Boers

Planning evenemententeam

Vacant

Materiaalbeheer evenemententeam

Elias Martin-Pastor, Ilja Timmermans

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement