Overzicht Bestuur

Voorzitter

Remy van de Kamp
Externe contacten, Opleidingen, Evenemententeam.
E-mail: Voorzitter@ehboweert.nl
Telefoon (06) 51 79 62 67

Vice-voorzitter

Pierre van der Lans

Secretariaat

1e secretaris: Manuela Gerads
Telefoon (06) 44 11 46 46
2e secretaris: Jacques Verheijen
Telefoon (06) 51 42 82 11 Het correspondentieadres is:
Postbus 123
6000 AC Weert
E-mail: Secretariaat@ehboweert.nl

Penningmeester

1e penningmeester: Frans van de Kamp
Telefoon (06) 18 81 21 62
2e penningmeester: Pierre van der Lans
Telefoon (06) 16 82 03 43
Financiële administratie, contributies.
Alleen voor vragen betreffende financiële aangelegenheden zoals contributie per telefoon of e-mail.
E-mail: Penningmeester@ehboweert.nl
IBAN: NL 80 RABO 0306 7604 36
KVK: 40175673

Algemeen bestuurslid

Vacant

Ledenadministratie

https://ledenehboweert.nl

Voor vragen omtrent verlengingen:
E-mail: Ledenadministratie@ehboweert.nl

Kaderleden bij de vereniging

Maaike Das Peter Stultiens Johan Wolters

Commissies

ICT

Remy van de Kamp
Bij problemen met het online ledenbeheer of vragen / opmerkingen over de website E-mail: Webmaster@ehboweert.nl

PR & communicatie

Pierre van der Lans, Frans van de Kamp & Sanne Martin Pastor
E-mail: publicrelations@ehboweert.nl

Materiaalbeheer

Wim Hendriks
Telefoon (06) 86 67 11 81

Vertrouwenscommissie

Margreth Baake
Johan Wolters
Telefoon (06) 57 59 99 10
Email: vertrouwenscommissie@ehboweert.nl

 

Inzet Lotus en contact Lotus-kring

Ans Kwaspen

 

Evenemententeam

Coördinator evenemententeam

Peter Boers
Email: evenemententeam@ehboweert.nl

Planning evenemententeam

Vacant

Materiaalbeheer evenemententeam

Elias Martin-Pastor Ilja Timmermans (transport MEP)

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement