Jeugd-EHBO

Ongelukje ...klein hoekje....

Het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of het spelen.
Een bloedneus op het schoolplein, geschaafde knie doordat je uitgleed in de keuken of je moeder liep een verstuikte enkel op toen ze van de trap afviel.
En er kan natuurlijk ook iets ergers gebeuren: je vriend verslikt zich of de buurman krijgt een hartaanval.
Als je dan niet snel helpt kan iemand gewoon doodgaan.
Niets is er voor het slachtoffer erger dan dat niemand hem kan helpen!
En natuurlijk is er voor jou als omstander niets erger dan dat je machteloos toe moet kijken en niet weet wat je moet doen.

Jij kunt erger voorkomen!

Als je er zeker van wilt zijn dat er deskundige hulp in de buurt is als er wat gebeurt, zou je eigenlijk zelf een cursus moeten volgen.
Je hoeft dan niet meteen op zaterdag met een verbandtas langs de lijn van een sportveld te staan, maar als er iets gebeurt dan weet jij wat je moet doen en je bent daardoor van onschatbare waarde om erger te voorkomen.
Voor jongeren van 11 t/m 13 jaar bestaat de cursus jeugd EHBO A; de cursus Jeugd EHBO B is bestemd voor jongeren van 13 t/m 15 jaar.
Beide cursussen leiden op tot een getuigschrift dat erkend wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jeugd-EHBO A

In groep 7 en 8 kun je een cursus Jeugd-EHBO A volgen.

Misschien kun jij je meester of juf enthousiast maken als deze cursus nog niet bij jullie op school wordt gegeven.
De cursus kan worden verzorgd door EHBO Weert of door de juf/meester als zij een geldig EHBO-diploma hebben.
De cursus kan gegeven worden in het klaslokaal, bij een sportvereniging of het verenigingsgebouw van de EHBO.
De cursus duurt minstens 20 uur.
Je leert wat je moet doen bij verwondingen of botbreuken en als iemand flauwvalt of niet meer ademt.
Je leert ook hoe je ongevallen kunt voorkomen. Na afloop van de cursus doe je examen. Je hebt dan het getuigschrift Jeugd EHBO A behaald.

Voor informatie en/of de cursus bij jouw op school wordt gegeven kan je contact opnemen met je juf of meester op school.

Jeugd-EHBO B

Ook deze cursus wordt verzorgd door de plaatselijke EHBO-vereniging.
Je hoeft niet eerst de cursus Jeugd EHBO A te hebben gevolgd.
De cursus bestaat uit vier blokken van ieder zes lesuren die over een periode van twee jaar wordt gegeven.
De cursus gaat dieper in op de onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus Jeugd EHBO A zoals ernstige bloedingen en ontwrichtingen.
Na afloop doe je examen voor het getuigschrift jeugd EHBO B.

Als je binnen 6 maanden na je laatste herhalingslessen 15 1/2 jaar wordt, dan kun je deelnemen aan de cursus voor het eenheidsdiploma EHBO.
Met je schriftelijke verklaring hoef je dan geen 14, maar 11 lessen van 2 uur te volgen.

Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt U contact opnemen met het secretariaat:
Mevrouw Karen Damen,
Per telefoon: (0495) 533754 (na 20:00 uur),
Per e-mail: Secretariaat@ehboweert.nl

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement