Contributie voor het seizoen 2023 - 2024

Het EHBO seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
De contributie van het lopende seizoen mag vanaf 1 augustus worden overgemaakt. U wordt verzocht om dit niet eerder te doen!
De uiterlijke betaaldatum is vastgesteld op 1 oktober.

Kosten
  • € 30,00 voor een lid dat zelf het bedrag overmaakt (particulier lid). Particuliere leden ontvangen géén factuur!
  • Leden die betalen via automatische incasso, betalen € 5,00 minder (€ 25,00). De contributie wordt automatisch geïnd omstreeks 15 oktober van het lopende seizoen.
  • Bedrijfsleden betalen € 35,00 . Er wordt een factuur gestuurd naar het betreffende bedrijf en deze betaald de rekening voor het lid.
Betaling

U wordt aangeraden uw contributie tijdig te betalen.
Zet het bijvoorbeeld in uw agenda, zodat u het zeker niet vergeet!
Nog beter is een machtiging in te vullen voor de automatische incasso.
U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken dat de betaling op tijd geschied!
Wanneer u besluit om ons te machtigen voor de automatische incasso, dient het machtigingsstrookje voor 1 oktober van het lopende seizoen in onze postbus te zijn bezorgd.

Wie op of na 1 oktober (geen) contributie heeft overgemaakt, zal een betalingsherinnering ontvangen. Bij deze betalingsherinnering zitten ook € 5,00 aan administratiekosten. Deze kosten worden gezien als deel van de contributie!

Het strookje kan worden gestuurd naar:
EHBO Weert
T.a.v. de penningmeester,
Postbus 123,
6000 AC Weert

Ook dient u uw lidmaatschap te wijzigen in incasso.
Dit kunt u wijzigen op uw persoonlijke inlogpagina.
Machtigen hoeft u slechts eenmalig te doen. Wanneer u wilt stoppen met de incasso, dient u die schriftelijk door te geven aan de penningmeester via bovenvermelde adressering of via onderstaand e-mailadres

Het rekeningnummer waar de contributie op gestort kan worden is: IBAN NL 80 RABO 0306 7604 36
Vergeet niet uw diplomanummer te vermelden.
Zonder diplomanummer kunnen wij uw contributie niet verwerken en is het mogelijk dat u een aanmaning ontvangt!

Indien er verder nog vragen zijn over de contributies of andere financiële aangelegenheden betreft EHBO zaken, dan verneem ik deze graag.
U kunt zich dan wenden tot: penningmeester@ehboweert.nl.

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement