Geschiedenis

Graag willen wij U meenemen in een stukje geschiedenis van de EHBO vereniging Weert.
Vanaf de oorsprong tot het heden is er veel gebeurd in de wereld van EHBO.
Hieronder vindt U op chronologische basis een verkort overzicht.
Mocht U nog vragen hebben dan kunt zich altijd tot het secretariaat wenden.

Tijdens de WO II was er een EHBO organisatie die onder de verantwoordelijkheid viel van de toenmalige "Luchtbescherming Nederland".
De leden van deze luchtbescherming werd toen de gelegenheid gegeven eerste hulp kennis eigen te maken, door het volgen van een EHBO-cursus.
Na de oorlogsjaren verviel de organisatie Luchtbescherming en daarbij dan ook de EHBO-kennis en toepassing.
Het heeft toen tot 1951 geduurd voordat er in Weert weer iets aan EHBO werd ondernomen.
Toen zijn er koppen bij elkaar gestoken om tot een oprichting van een EHBO vereniging in Weert te komen.
In dat jaar is men ook direct gestart met een opleiding EHBO en er zijn tot op de dag van vandaag ieder jaar een of meerdere cursussen gegeven.
De vereniging in Weert heeft zich toen aangesloten bij de landelijke organisatie n.l. de Katholieke Bond voor EHBO te Utrecht.

Gestaag groeide de vereniging uit.
In 1965 waren er ca. 150 leden waarvoor ook de benodigde herhalingslessen werden gehouden voor het behoud van het diploma met de tweejaarlijkse verlenging.
In deze jaren begon ook de Lotusorganisatie gestalte te krijgen.
Vanuit de leden van EHBO Weert is toen ook de Lotusgroep de Kempen ontstaan en er zijn steeds leden van onze vereniging lid geweest van deze Lotusgroep.

Door het van kracht worden van de Arbo-wet begin jaren zeventig is de groei van de vereniging sterk toegenomen.
Door toedoen van de toenmalige bedrijfsarts in Weert, Dr. V.d. Plas, zijn de EHBO’ers van bijna alle bedrijven in Weert ook aangesloten bij de EHBO Vereniging Weert wat deze groei van het aantal leden heeft veroorzaakt.
Begin jaren tachtig was het ledenaantal gestegen tot boven de 300.
Ook werd in deze jaren door verschillende leden van onze vereniging deelgenomen aan wedstrijden en oefeningen in lokaal, provinciaal en landelijke EHBO competities en werden er diverse prijzen mee naar huis gebracht.

In de jaren tachtig en daarna waren er twee EHBO cursussen per jaar nodig om aan de stijgende vraag naar EHBO'ers te kunnen voldoen.
Instructeurs en de vele assistenten hebben in deze jaren zich tot het uiterste moeten inzetten, om zowel cursussen als herhalingslessen voor elkaar te krijgen.

Sinds januari 1994 is er een zelfstandige Bond ontstaan in Limburg (EHBO Limburg).
Deze Bond is aangesloten bij Het Oranje Kruis in Den Haag.
De EHBO vereniging Weert is mede overgegaan naar deze nieuwe Landelijke bond.

In de beginjaren van onze vereniging is voor de cursussen en herhalingslessen dankbaar gebruik gemaakt van het Rode Kruis gebouw te Weert.
Er werd al vrij vlot verhuisd naar Het Bruine Paard aan de Markt.
Na heel wat jaren daar gastvrij ontvangen te zijn, werd verhuisd naar Rofesta op de Biest.
Vrij spoedig werd deze locatie te klein.
De vereniging is nu al weer ca. 20 jaar volop bezig in het Gemeenschapshuis Groenewoud in de Kesselstraat, waar wij van verschillende lokalen gebruik maken.

Momenteel bestaat de vereniging uit een ruime 300 particuliere en bedrijfsleden.
Deze leden en de nieuwe cursisten worden opgeleid door een team van instructeurs (4) en vrijwilligers, welke week in week uit, 5 dagen per week klaar staan.
Verder wordt door het jaar door middel van lezingen en bedrijfsoefeningen op locatie in de vereniging een verdere onderbouwing gegeven en accenten gelegd op specifieke deelgebieden van de EHBO.

Het evenemententeam heeft een sterkte van 40 personen en is overal in Weert voor geven van EHBO-ondersteuning bij evenementen te vinden.

Mocht U interesse hebben in EHBO of de EHBO-vereniging verwijzen wij U graag door naar onze Bestuurspagina of via e-mail info@ehboweert.nl.

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement