Automatische incasso
Uitleg

Tijdens de jaarvergadering van 14 september 2009. is afgesproken dat de contributie voor het seizoen 2009-2010 (en volgende jaren) voor de leden, die hieraan mee willen werken, via automatische incasso plaats zal vinden.
De contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt € 30,00. De leden die hun contributie via automatische incasso gaan betalen krijgen € 5,00 korting.
Mochten jullie de contributie via automatische incasso willen betalen, dan verzoeken wij het onderstaande formulier in te vullen.

Machtigingsformulier
Uw volledige naam:  
Diplomanummer:    
E-mailadres    
Adres  
Postcode en Woonplaats  
Rekeningnummer voor automatische incasso    
Plaats en datum , 22-07-2024  
Hierbij machtig ik EHBO Vereniging Weert om tot wederopzegging
mijn contributie te innen via automatische incasso.
Privacy statement

U kunt ons privacy statement hier vinden.

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement