Overzicht Bestuur

Voorzitter

Thieu Haex
Externe contacten, Opleidingen, Evenemententeam.
E-mail: Voorzitter@ehboweert.nl

Vice-voorzitter

Remy van de Kamp

Secretariaat

1e secretaris: Monique Ramaekers
2e secretaris: Karen Damen
Het correspondentie-adres is:
Postbus 123
6000 AC Weert
Telefoon (06) 10 79 36 52
E-mail: Secretariaat@ehboweert.nl

Penningmeester

1e penningmeester: Jouke Habets (aspirant bestuurslid)
2e penningmeester: Pierre van der Lans
Financiële administratie, contributies.
Alleen voor vragen betreffende financiële aangelegenheden zoals contributie per telefoon of e-mail.
Telefoon (06) 81 75 04 45 na 20:30 uur!
E-mail: Penningmeester@ehboweert.nl
IBAN: NL 80 RABO 0306 7604 36
KVK: 40175673

Algemeen bestuurslid

-

Ledenadministratie

http://leden.ehboweert.nl

Voor vragen omtrent verlengingen:
E-mail: Ledenadministratie@ehboweert.nl

Kaderleden bij de vereniging

Thieu Haex, Peter Stultiens en Johan Wolters

Commissies

ICT

Remy van de Kamp
Bij problemen met het online ledenbeheer of vragen / opmerkingen over de website E-mail: Webmaster@ehboweert.nl

PR & communicatie

Vacant
E-mail: publicrelations@ehboweert.nl

Materiaalbeheer

Wim Hendriks

Vertrouwenscommissie

Pierre Emans, Margreth Baake & Johan Wolters Email: vertrouwenscommissie@ehboweert.nl

 

Inzet Lotus en contact Lotus-kring

Ans Kwaspen

 

Evenemententeam

Coördinatoren evenemententeam

Peter Boers

Planning evenemententeam

Vacant

Materiaalbeheer evenemententeam

Elias Martin-Pastor, Marcel van der Lans, Ilja Timmermans

© EHBO Vereniging Weert / Design by: Bart de Goeij / Hosted by: Slampaq Solutions / Privacy Statement